Doelstelling Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen ’t Hool

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het woongenot in de ruimste zin van het woord in de wijk ’t Hool te Eindhoven door middel van het beheren van het gemeenschappelijke groen en voorzieningen. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit bijdragen, subsidies en overige inkomsten. In de vergadering van eigenaren d.d. 18 mei 2022 is de jaarlijkse verplichte bijdrage bij meerderheid van stemmen vastgesteld op € 85,- per eigenaar.

De stichting telt 319 eigenaren van woningen. Het bestuur van de stichting bestaat uit vier leden. Uit hun midden hebben de bestuursleden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een bestuuslid landschap gekozen. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Het bestuur laat zich terzijde staan door de hofcoördinatoren. Zij zijn de spil tussen de bewoners van een afgebakend gedeelte van de wijk (vaak een hofje of een straat) en het bestuur. De hofcoördinatoren zorgen er bijvoorbeeld voor dat mutaties van bewoners worden doorgegeven. Zij heten nieuwe bewoners welkom en verstrekken informatie over onze wijk. Daarnaast spelen de hofcoördinatoren een belangrijke rol bij de buurtpreventie.

Bestuur Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen ‘t Hool

John Swagten, voorzitter; architectuur en stedenbouw
Paul Hamoen secretaris
Sierd Loman bestuurslid landschap   (groen beheer en graffiti melding)
Jan Vellekoop, penningmeester 
algemeen lid: vacature

Hofcoördinatoren Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen ‘t Hool

Brigitte Rosulek, Willy Kemps, Ben van der Sterren, Susanna Weterings, Maarten Steinmann, Gerard Kwak, Sjef Bierbooms, Thomas Paulen, Emmy van Stratum, Sandra van de Winkel, José van der Heijden en Rian Rubingh.

statuten Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen 't Hool
contactgegevens bestuur
• hof/straat en contactgegevens hofcoördinatoren
 taakomschrijving hofcoordinatoren
SGV 't Hool-AVG stappenplan-mei 2018