Leefbaarheidsteam 't Hool
Eric van Diesen, voorzitter
knooppunt@hethool.nl
www.hethool.nl

Stichting Leefbaarheidsteam ondersteunt werkgroepen en bewoners uit de wijk bij activiteiten, met financiën, vergunningen en verzekeringen.  Mail voor deelname, vragen of initiatieven naar knooppunt@hethool.nl