10.03.19

jaarvergadering 2019

De Jaarvergadering vindt plaats op woensdag 27 maart 2019 om 19.30 uur in gebouw Unitas, Vlokhovenseweg 49 te Eindhoven.
19.30 uur   Jaarvergadering met jaarverslag 2018 en voornemens 2019
20.15 uur   Pauze
20.30 uur   Thema deel: Verduurzaming van onze woningen en onze wijk

22.02.19

Info avond verkeer ’t Hool

Op woensdag 27 februari om 19.00 uur vindt er een informatie avond plaats in wijkcentrum Unitas aan de Vlokhovenseweg 49 verzorgd door de Gemeente. De deklaag van de Clervauxlaan, Diekirchlaan en Luxemburglaan wordt vervangen en tegelijkertijd worden in het kader van de veiligheid fietstroken, wegversmallingen en extra plateaus toegevoegd.
Klik hier voor de ontwerptekening.
Inmiddels heeft de gemeente een wijkinfo folder rond gebracht in ’t Hool.

25.01.19

Infrarood foto's 't Hool

Hierbij treft u de infrarood foto’s aan die TU/e studenten Bouwfysica in maart 2018 van de woningen in onze wijk ‘t Hool hebben gemaakt. In verband met privacy zijn de woningen enkel per woning type weergegeven en niet met adres genoemd. Het betreft:

Woning type A, B, C (kleine, middelgroot en grote rijwoningen)

Woning type D1, J en E (kleine en grote patiowoning)

Woning type F (vrijstaande woning)

Woning type G (split-level woning)

Woning type H (drive-in woning)

Bij woning types A, D1 en F zijn…

lees meer...

16.05.18

SGV 't Hool is voorbereid op de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

klik hier voor SGV 't Hool-stappenplan AVG

28.02.18

aankondiging jaarvergadering

De Jaarvergadering vindt plaats op woensdag 14 maart 2018 om 20.00 uur in gebouw Unitas, Vlokhovenseweg 49 te Eindhoven.
20.00 uur   Jaarvergadering met jaarverslag 2017 en voornemens 2018

23.02.18

Technische onderzoek TU/e

Studenten van de TU Eindhoven onderzoeken de bouwtechnische, bouwfysische en architectonische staat van de woningtypen van ‘t Hool. Nu de  Rijksdienst Cultureel Erfgoed ‘t Hool een status van wederopbouwwijk heeft toegekend is de vraag hoe nu verder naar 2050;  op energetisch gebied maar ook op stedenbouwkundig architectonisch vlak liggen er nieuwe kansen. Via de hofcoördinatoren is er een gedetailleerde lijst van potentiële deelnemers aan dit onderzoek opgesteld. Hieruit hebben de studenten een…

lees meer...

20.09.17

Rooseveltlaan

Op 13 september 2017 heeft de gemeente haar besluit over de aanpassingen van de Franklin D. Rooseveltlaan gepubliceerd in de Staatscourant en Groot Eindhoven.
Voor meer informatie klik hier.
Voor tekeningen van de definitief ontwerp klik hier.
Voor meer informatie van de gemeente Eindhoven klik hier.
Eventuele bezwaren kunnen schriftelijk ingediend worden tot 6 weken na publicatie van het besluit.

02.05.17

lezing "Ander Licht op groen?"

Voor de jaarvergadering was er een interessante geïllustreerde lezing “Ander Licht op groen?” over de ontwikkeling van groen in woonwijken in Nederland door Gerrie Andela. Zij is architectuurhistorica en doet onderzoek op het gebied van stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur.

Klik hier voor een beknopte versie van haar presentatie in beelden.

Gerrie Andela schreef onder andere over de stadsparken en groenontwikkeling in Eindhoven het boek "Licht op groen, Parken en plantsoenen in Eindhoven"…

lees meer...

21.03.17

lezing Gerrie Andela

Tijdens de jaarvergadering van 30 maart a.s. zal architectuurhistorica Gerrie Andela een lezing verzorgen met de titel "Ander licht op groen?". Zij zal ingaan op het groen in 't Hool in een breder perspectief.
20.00   lezing "Ander licht op groen?"
20.45   pauze
21.00   jaarvergadering met jaarverslag 2016 en voornemens 2017
gebouw Unitas, Vlokhovenseweg 49 te Eindhoven

05.03.17

aankondiging jaarvergadering 2017

De Jaarvergadering vindt plaats op donderdag 30 maart 2017 om 20.00 uur in gebouw Unitas, Vlokhovenseweg 49 te Eindhoven.
20.00 uur   Jaarvergadering  met jaarverslag 2016 en voornemens 2017

05.03.17

Vacatures

In het bestuur zijn twee vacatures, die van secretaris en van algemeen lid. Graag zouden wij in contact komen met wijkbewoners die wellicht een van deze functies zouden kunnen en willen vervullen. Opgeven bij John Swagten: voorzitter@woonwijkhethool.nl
Ook suggesties zijn welkom, dan gaan wij wel met de betreffende persoon in gesprek.

21.01.17

Nieuwe hovenier in 't Hool

Het bestuur heeft bij een aanbesteding van het te onderhouden gemeenschappelijke groen gekozen voor hoveniersbedrijf Du Pré Groenprojecten. Met het beeldbestek als houvast verwachten we een hoog kwaliteitsnivo te bereiken. Half januari hebben we met het hoveniersbedrijf al een eerste ronde gemaakt langs de winterse groenstroken.

26.10.16

Herinrichting Genovevalaan

Op 8 november om 19.30-21.00 geeft de Gemeente Eindhoven een presentatie van het definitieve ontwerp van de herinrichting van de Genovevalaan. Alle belangstellenden, dus ook de bewoners van 't Hool, zijn welkom in het Activiteitencentrum Jagershoef, Lohengrinlaan 1.

Klik hier voor het verslag van de eerdere inloopavond d.d. 16 juni 2016
Klik hier voor de website van de Gemeente Eindhoven met meer informatie en tekeningen van de herinrichting van de Genovevalaan.

02.05.16

lezing Anita Blom, RCE

Tijdens de jaarvergadering op 24 maart 2016 was er een interessante geïllustreerde lezing “De wederopbouw van Nederland 1940-1970 Herstel, opbouw en groei” over het kader voor de wederopbouwarchitectuur en - stedenbouw gegeven door Anita Blom, specialist bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
Klik hier voor een kopie van de powerpoint presentatie van de lezing van Anita Blom.

25.03.16

Brochure Eindhoven 't Hool 20/30

De brochure "Eindhoven 't Hool: een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 20, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed" is tijdens de jaarvergardering uitgereikt door Anita Blom van RCE aan vertegenwoordigers van de Gemeente Eindhoven, Woonbedrijf, Wooninc, het Leefbaarheidsteam en de Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen  't Hool.
Klik hier om de brochure te bekijken.

25.02.16

Aankondiging jaarvergadering 2016 en lezing 't Hool

De lezing en Jaarvergadering vinden plaats op donderdag 24 maart 2016 in gebouw Unitas, Vlokhovenseweg 49 te Eindhoven.
19.30 uur   Lezing door Anita Blom, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, toelichting op de aanwijzing van 't Hool als
                  beschermenswaardige wederopbouwwijk
20.30 uur   Pauze
21.00 uur   Jaarvergadering  met jaarverslag 2015 en voornemens 2016

19.02.16

Vacature bestuurslid

We zijn op zoek naar een bestuurslid Wonen. Van het bestuurslid Wonen wordt een verbindende rol verwacht tussen onze Stichting en het Leefbaarheidsteam voor de gehele wijk. Zie hiervoor de website www.hethool.nl. Dit betreft vooral de sociale interactie tussen de bewoners. Dit bestuurslid zorgt er ook voor dat er minimaal twee keer per jaar een overleg is tussen bestuur en de hofcoördinatoren.
Tijdsbesteding: Het bestuur vergadert een keer per maand en de andere activiteiten vergen ongeveer een…

lees meer...

18.02.16

Donkere Dagen Offensief

Aanstaande maandagavond 22 februari loopt het buurtpreventieteam samen met de wijkagent door 't Hool in het kader van het Donkere Dagen Offensief, een landelijk initiatief van buurtpreventieteams, politie en gemeenten dat gericht is op het tegengaan van woninginbraken.

18.11.15

Oplichters aan de deur

Er zijn oplichters in de wijk actief die zich voordoen als thuiszorg hulpverleners. Met hun praatjes dringen zij de woning van hulp behoevenden binnen om vervolgens kostbaarheden te ontvreemden. 

De Zuidzorg komt nooit onaangekondigd langs. Dus let op, laat niemand zomaar onder het mom van hulpverlener binnen, bel de Zuidzorg en bij onraad bel de politie op 112.

06.11.15

Zwarte rat

De zwarte rat is weer op meerdere plekken in het Hool gesignaleerd.
Laat geen voedsel of vogelvoeder buiten liggen.

Klik hier voor de folder van de gemeente Eindhoven - Ratten bestrijding