groenplanning

Algemene onderhoudsplanning van de groenvoorziening 2020, waarbij het beeldbestek leidend is.
(e.e.a. afhankelijk van het weer)

Week 11-51     4 wekelijks onderhoud : onkruidvrij maken groenstroken en zwerfafval ruimen

Week 27          tevens randsnoei bodembedekkers en bosplantsoen, heesters snoeien en randsnoei, hagen knippen,
                      verwijderen stamschot en opkronen waar noodzakelijk
Week 39          tevens verwijderen stamschot en opkronen waar noodzakelijk
Week 43          tevens randsnoei bodembedekkers en bosplantsoen, heesters snoeien en randsnoei, hagen knippen
Week 47          tevens bladruimen
Week 49          bomen controleren op vitaliteit
Week 51          tevens bladruimen
 

Voor meldingen over groen en graffiti graag contact opnemen met Sierd Loman:
bestuurslid-landschap@woonwijkhethool.nl
 


planning veegactie 't Hool

De maandelijkse maandagochtend veegactie 't Hool begint wordt verzorgd door de Gemeente Eindhoven in het kader van "Blik opzij, Veger erbij".
Alle bewoners van de deelnemende hofjes worden vriendelijk verzocht om hun auto te verzetten en niet op het hofje te parkeren zodat de veegmachines overal goed bij kunnen om de hofje onkruidvrij te maken.
Ze beginnen om 07:00 uur.
Signaalborden worden bij de ingang van de hofje geplaatst.

Voor 2020 zijn de volgende data afgesproken: (nog niet bekend)

Route A - de hofjes aan de buitenkant van de wijk: Luxemburglaan, Reisdorfweg, Bastendorfweg, Mondorfweg, Larochetteweg en Asselbornweg

 

 

 

Route B - de hofjes aan de binnenkant van de wijk: Lenningenhof, Eschweilerhof, Grevenmacherhof, Winselerhof