groenplanning

Algemene onderhoudsplanning van de groenvoorziening 2022, waarbij het beeldbestek leidend is.
(e.e.a. afhankelijk van het weer)

Week 14-49     5 wekelijks onderhoud : onkruidvrij maken groenstroken en zwerfafval ruimen

Week 29          tevens randsnoei bodembedekkers en bosplantsoen, heesters snoeien en randsnoei, hagen knippen,
                      verwijderen stamschot en opkronen waar noodzakelijk
Week 39          tevens verwijderen stamschot en opkronen waar noodzakelijk
Week 44          tevens randsnoei bodembedekkers en bosplantsoen, heesters snoeien en randsnoei, hagen knippen
Week 49          tevens bladruimen en bomen controleren op vitaliteit

 

Voor meldingen over groen en graffiti graag contact opnemen met Sierd Loman:
bestuurslid-landschap@woonwijkhethool.nl
 


planning veegactie 't Hool

De maandelijkse maandagochtend veegactie 't Hool wordt verzorgd door de Gemeente Eindhoven in het kader van "Een onkruidvrij hofje, dat wil toch iedereen? We doen het samen."
Alle bewoners van de deelnemende hofjes worden vriendelijk verzocht om hun auto te verzetten en niet op het hofje te parkeren zodat de borstelmachines, de bladblazers en veegmachines overal goed bij kunnen om de hofje onkruidvrij te maken. Het onkruid wordt milieuvriendelijk bestreden met staalborstels. Vervolgens worden het losgekomen onkruid en overig bladafval bij elkaargeblazen en met de veegmachines verwijdered.
Ze beginnen om 07:00 uur.
Signaalborden worden bij de ingang van de hofje geplaatst.
In november en december worden alleen de herfstbladeren verwijderd, alleen dan kunt u wel uw auto op het hofje laten staan.

Voor 2022 zijn de volgende data afgesproken:

Route A - de hofjes aan de buitenkant van de wijk: Luxemburglaan, Reisdorfweg, Bastendorfweg, Mondorfweg, Larochetteweg en Asselbornweg
maandag 9 mei
maandag 27 juni
maandag 15 augustus
maandag 10 oktober
maandag 14 november (alleen herfstbladeren)
mandag 12 december (alleen herfstbladeren)

Route B - de hofjes aan de binnenkant van de wijk: Lenningenhof, Eschweilerhof, Grevenmacherhof, Winselerhof
maandag 16 mei
maandag 4 juli
maandag 22 augustus
maandag 17 oktober
maandag 21 november (alleen herfstbladeren)
mandag 19 december (alleen herfstbladeren)