06.11.15

Zwarte rat

De zwarte rat is weer op meerdere plekken in het Hool gesignaleerd.
Laat geen voedsel of vogelvoeder buiten liggen.

Klik hier voor de folder van de gemeente Eindhoven - Ratten bestrijding

16.09.15

Uw hofcoördinator

Uw hofcoördinatoren zijn weer op volle sterkte en zijn beter bereikbaar met hun nieuwe e-mail adres, klik hier om de contactgegevens te vinden. Schroom niet om contact met uw hofcoördinator op te nemen indien u iets te melden heeft of een vraag heeft over uw hofje of laan.

13.07.15

Vernieuwde website

De website www.woonwijkhethool.nl  is vernieuwd. Met een scrollmenu, een nieuwsbalk, groter lettertype, handige links en nieuwe items als bewonersprikbord, huis- en groenrichtlijnen en actueel nieuws hopen we u een  gebruiksvriendelijker communicatiemiddel te bieden.

29.05.15

Vacature

We zijn op zoek naar een bestuurslid Wonen. Van het bestuurslid Wonen wordt een verbindende rol verwacht tussen onze Stichting en het Leefbaarheidsteam voor de gehele wijk. Zie hiervoor de website www.hethool.nl. Dit betreft vooral de sociale interactie tussen de bewoners. Dit bestuurslid zorgt er ook voor dat er minimaal twee keer per jaar een overleg is tussen bestuur en de hofcoördinatoren.
Tijdsbesteding: Het bestuur vergadert een keer per maand en de andere activiteiten vergen ongeveer een…

lees meer...

24.03.15

Zwarte Rat in ’t Hool

De zwarte rat rukt op vanuit het noorden van Eindhoven. Recentelijk is een zwarte rat in ’t Hool gesignaleerd.
Op woensdag 25 maart is er daarom een informatiebijeenkomst rattenoverlast georganiseerd door de gemeente Eindhoven. Bewoners van ’t Hool zijn welkom.
Wijkcentrum Heidehonk, Noordzeelaan 35, Woenselse Heide, van 20.00-22.00 uur 

Klik hier voor de folder van de gemeente Eindhoven - Ratten bestrijding

19.03.15

Aankondiging jaarvergadering 2015

De Jaarvergadering vindt plaats op donderdag 19 maart 2015 om 20:00 uur in gebouw Unitas, Vlokhovenseweg 49 te Eindhoven.

25.06.13

Zonne-energie

In Wijkcentrum Unitas wordt op dinsdagavond om 19:30 uur aan onze bewoners informatie verstrekt voor het toepassen van zonne-energie. Een onafhankelijk adviseur en producenten geven uitleg over verschillende systemen zoals PV cellen en zonneboilers. Met al uw vragen kunt u dan terecht bij de initiatiefnemer Eindhoven is mijn plek.nl en onze stichting.

20.06.13

Kennisplatform wederopbouwgebieden

In het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een kennisplatform wederopbouwgebieden. Het thema voor het platform is deze keer: 'Toekomst voor het wederopbouwerfgoed'. Hierbij wordt er samengewerkt met de gemeente Eindhoven, de stichting bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven, de Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen ’t Hool, de TU Eindhoven en Architectuurcentrum Eindhoven. Het verslag van het platform is opgenomen bij de mededelingen.

28.05.13

Glasvezelnetwerk definitief!

Aanleg glasvezelnetwerk in ’t Hool definitief. "Na het aanvankelijk tegenvallende aantal aanmeldingen voor glasvezel in ’t Hool, is na een  verlenging toch het vereiste niveau van 30% gehaald en zal na de zomer begonnen worden met de aanleg. In geheel Woensel Centraal zullen bijna alle woningen (helaas niet de appartementen in de hoogbouwcomplexen) kosteloos worden aangesloten. Degenen die eerder twijfelden, kunnen zich nog steeds aanmelden bij een van de serviceproviders, bijvoorbeeld via het…

lees meer...

06.04.13

'Gluren bij de buren'

Op zaterdag 1 juni 2013 is er de open tuinen dag. George van den Heuvel heeft hiertoe bij de jaarvergadering het initiatief genomen. Heb je een moderne, klassieke, extravagante, exotische of gewoon een leuke tuin en wil je die openstellen voor buurtbewoners, geef je dan op voor de open tuinendag. Doe mee en stel je tuin open voor buurtbewoners. Een leuke manie om de andere tuinen en/of kunst daarin te bewonderen. Je kunt je opgeven bij George van den Heuvel, e-mail: gwjvandenheuvel@gmail.com,…

lees meer...

06.04.13

Fotomapje 't Hool

Het bestuur presenteert tijdens de jaarvergadering een fraai mapje met 12 foto’s van onze wijk. Het prachtige ontwerp is van een talentvolle jong afgestudeerde van de Design Academy Eindhoven. De architectuurfotografie voor de ansichtkaarten is van Norbert van Onna. De fotomapjes worden voor promotie gebruikt, als welkomstgeschenk voor nieuwe bewoners en zijn te koop voor slecht € 5,- U kunt deze bij de secretaris/penningmeester per e-mail bestellen of door overmaking van het gewenste aantal mapjes…

lees meer...

06.04.13

Jaarvergadering Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen ’t Hool

Op de jaarvergadering worden de jaarrekening 2012, de begroting 2013 en de vaststelling van de bijdrage behandeld. Ook is er tijd ingeruimd voor de uitwerking van ons ambitieplan, het behoud en herstel van het landschap en de verbetering van de woonomgeving. Na het formele deel gaat Arjen Oosterman, hoofdredacteur Volume – Archis, uitgebreid in op het belang van Jacob B. Bakema. In het bijzonder ’t Hool als de uitkomst van langdurig onderzoek naar de ideale woonwijk en de ideale woning, waarbij hij…

lees meer...

21.01.13

Glasvezelnet

Willen we in de toekomst gebruik maken van de mogelijkheden die de multimedia ons bieden, dan is aansluiting op het glasvezelnet vereist. Het bijkomend voordeel is dat de waarde van de woning daar door stijgt. Medebewoner Dick Polet is zo vriendelijk geweest om een vergelijkend onderzoek te doen bij diverse providers om een goede keuze te kunnen maken. Deze lijst kunt u vinden bij nieuws/mededelingen van onze site. lees meer >

01.11.12

Bomen kappen

Dit najaar zijn 17 stuks grote bomen in het gemeenschappelijk groen, die overlast bezorgen aan gebouwen en terrein, gekapt. Ook 5 stuks bomen in eigen tuinen van bewoners van onze wijk zijn met deze onderhoudsronde meegegaan. Het snelle zagen met zeer professionele apparatuur trok veel aandacht.

01.10.12

Oplevering renovatie 7 meter zones

De door het bestuur bij Ank Bleeker en Anneke Nauta landschapsarchitecten ingewonnen adviezen voor de 7 meter brede stroken aan de westzijde van onze woonwijk zijn deze zomer uitgevoerd en in oktober opgeleverd. Het is een grondige en noodzakelijke renovatie, die de kwaliteit van het landschap van onze wijk aanzienlijk heeft verbeterd.

20.03.12

Jaarvergadering Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen ’t Hool

Op de ledenvergadering worden de jaarrekening 2011, de begroting en de bijdrage 2012 vastgesteld. Anneke Nauta doet verslag van haar bevindingen met betrekking tot het onderhoud en renovatie van het gemeenschappelijk groen. Onze nieuwe website gaat de lucht in. De vergadering stemt in met het toetreden van John Lippinkhof tot het bestuur. Gerard de Wit deelt mee het bestuur om gezondheidsredenen te zullen verlaten. De buurtcoördinator Jack Jochmes heeft na zijn jarenlange inzet besloten om zijn…

lees meer...

27.06.11

Originele kleurstelling van flats aan de Echternachlaan in ere hersteld

De coöperatie Woonbedrijf viert met de bewoners van de 262 splitlevelwoningen aan de Echternachlaan de afronding van de renovatie. Veel werk is verricht aan de renovatie van de gevels. Meest opvallend is het schilderwerk volgens de kleurstelling van Van de Broek en Bakema is teruggebracht. Ons bestuur is zeer blij met het bereikte resultaat, dat het homogene karakter van onze wijk versterkt. Het feest gaat gepaard met de opening van een bijzondere buitententoonstelling, ontworpen door Jan Pieter…

lees meer...

22.03.11

Jaarvergadering Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen ’t Hool

Op de eerste jaarvergadering met het nieuwe bestuur worden de jaarrekening 2010, de begroting 2011 en de vaststelling van de bijdrage behandeld. Veel tijd is ingeruimd voor de presentatie van het ambitieplan 2011 en de nieuwe internetsite. Vanzelfsprekend wordt daarnaast in de vergadering veel aandacht besteed aan het onderhoud en revisie van het groen, maar ook aan de veiligheid, de leefbaarheid van onze wijk. Feestelijk wordt na afloop afscheid genomen van het oude bestuur en de oud-coördinatoren…

lees meer...

19.01.11

Visiepresentatie nieuwe huisstijl en website

Tijdens de bestsuursvergadering hebben Laura Lynn Jansen en Dolf Robertus hun visie gepresenteerd voor de nieuwe huisstijl en de website. De driedimensionale letters naar het ontwerp van William Graatsma, Centrum voor Cubische Constructies (CCC), aan de Luxemburglaan zijn de inspiratie voor het nieuwe logo. Het door CCC geïntroduceerde kubische typografie en rooster zijn het vertrekpunt geworden voor de huisstijl en de website. Het ontwerp valt prachtig samen met de wiskundige regelmaat van onze…

lees meer...

11.09.10

40- jarig jubileum woonwijk ’t Hool

Met veel evenementen, zoals o.a. de Kunst- en Cultuurmarkt op het Dalheimpad , de talentenjacht, een optreden door de ‘mystery-guest en de disco en in de feesttent werd ons 40- jarig bestaan in dit weekend gevierd. Het bestuur heeft tijdens dit feest haar functies overgedragen aan het nieuwe bestuur. Het nieuwe bestuur liet weten dat zij de leden op de hoogte zal brengen van haar plannen in de eerstkomende jaarvergadering.